Oct 11th
Audio Version Available LISTEN AUDIO VERSION

Scriptures In This Message:

Job 7:9-10 NLT

Psalm 146:1-4 NLT

Genesis 3:1-14 NLT

Matthew 4:2-11 NLT

1 Peter 5:8-9 NLT

John 14:30 NLT & KJV

Deuteronomy 18:10 KJV

Ephesians 5:5-9 NLT & KJV

Comments are closed.

COPYRIGHT © CONCORD CHRISTIAN CENTER 2020. ALL RIGHTS RESERVED.