Audio Version Available LISTEN AUDIO VERSION

Scriptures In This Message:

Mr. Bruce Black:

1 Kings 19

Luke 2:10

Isaiah 41:10

Exodus 14:13

Deuteronomy 1:21

Deuteronomy 3:22

2 Kings 6:16

Psalm 56:4

Luke 12:7

1 John 4:18

Revelation 1:17

John 16:33

Pastor Brown:

Hebrews 10:25 KJV & NLT

Mark 16:15

Mark 12:30 KJV & NLT

John 13:34 KJV & NLT

Galatians 6:10

Ephesians 6:18 KJV & NLT

John 14:15

Hebrews 10:38 KJV & NLT

James 4:7

Malachi 3:10

Galatians 6:9 KJV & NLT

 

Comments are closed.

COPYRIGHT © CONCORD CHRISTIAN CENTER 2021. ALL RIGHTS RESERVED.